2014 Chardonnay, Wild Oak Vineyard, Sonoma Valley • St. Francis Winery & Vineyards